Solar Set 1

Solární systém Solar Set 1

Solární systémy Solar Set 1 pro ohřev teplé vody v sestavě s kondenzačním závěsným kotlem.

Základním prvkem systému Solar Set 1 je kolektor auroTHERM VFK 145 V. Použitím ušlechtilých materiálů bylo možné dosáhnout vysoké schopnosti absorpce slunečního záření a z toho vyplývající vysoké účinnosti zařízení. Až 95 % sluneční energie je zachyceno kolektorem. Toto řešení nabízí uživateli úsporu až 60 % nákladů na přípravu TV. Panel má plochu 2,51 m2 a jeho povrch je pokryt speciálním strukturovaným ochranným sklem o tloušťce 3,2 mm.

Kolektor je možné namontovat na střechu plochou, nebo šikmou, popř. do volného prostoru. Neoddělitelnou součástí systému je bivalentní solární zásobník VIH S 300 o objemu 300 l. Tento speciální typ zásobníku obsahuje dvě topné spirály, přičemž jeho objem a konstrukce plně zabezpečí komfort TV i pro nejnáročnější zákazníky. Část zásobníku, která je ve styku s teplou vodou, je pokryta smaltem. Pro zvýšení korozivzdornosti je ve vnitřním prostoru umístěna hořčíková anoda. Nejdůležitější součástí celého solárního systému je regulátor auroMATIC 620/3. Dokáže regulovat přípravu teplé vody v zásobníku pomocí kolektoru, v případě potřeby je schopný regulovat dohřev pomocí topného kotle. Regulátor již obsahuje modul pro regulaci topného systému a lze jej v případě komplikovanějšího systému rozšířit o další moduly. Další důležitou součástí celého systému je čerpadlová skupina, zajišťující hydraulické propojení kolektorů se zásobníkem včetně napojení pro expanzní nádobu.