Solar Set 2

SOLAR08_1261_05 Solární systémSolar Set 2 N

SOLAR08_1519_03 Solární systémSolar Set 2 exclusiv

Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systém Solar Set 2 N

Solar Set 2N je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev užitkové vody, ale zejména pro podporu vytápění. Pro tento účel byla navržena kombinace plochých panelů auroTHERM VFK 145 V a trivalentního

akumulačního zásobníku auroSTOR VPS SC 700. Protože solární panely dokáží využít sluneční energii v průběhu celého roku, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Tím se docílí významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo kapalného plynu – propanu. Uvnitř vnitřního prostoru zásobníku auroSTOR je umístěn přídavný zásobník o objemu 180 l pro teplou užitkovou vodu. Touto konstrukcí je solární energie využívána i pro ohřev teplé vody.

Solární systém Solar Set 2 exclusiv

je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění. Pro tento účel byla navržena kombinace vakuových trubicových panelů auroTHERM exclusiv VTK 570/2 a trivalentního akumulačního zásobníku auroSTOR VPS SC 700. Protože panely dokáží využít sluneční energii v průběhu celého roku, je výhodné ji během dne předávat do topné vody v akumulačním zásobníku a následně ji využívat v topném systému pro vytápění. Tím se docílí významné úspory ve spotřebě zemního plynu nebo propanu. Uvnitř vnitřního prostoru zásobníku auroSTOR je umístěn přídavný zásobník o objemu 180 l pro teplou vodu. Touto konstrukcí je solární energie využívána i pro ohřev teplé vody.